Bezpieczeństwo – Kwalifikacja wojskowa

Home / Bezpieczeństwo – Kwalifikacja wojskowa

W okresie od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r na terenie powiatu aleksandrowskiego będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2001r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999  – 2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz  kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r., w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

A także osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego urzędowała będzie  w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Parkowej 3.

Oprac. K. Podolska – Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 54 282 79 02

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa