Nieodpłatna Pomoc Prawna

Home / Nieodpłatna Pomoc Prawna

Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest całkowicie darmowy.

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Informujemy, że w 2023 roku na mocy zawartych porozumień z samorządami gminnymi, nieodpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w siedmiu gminach na terenie powiatu aleksandrowskiego, tj.:

 • Miasto Aleksandrów Kujawski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 – punkt czynny w każdy poniedziałek
 • Miasto Aleksandrów Kujawski – Zespół Szkół Nr 1 CKP, ul. Wyspiańskiego 4 – punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Zaborskie Towarzystwo Naukowe – czynny od poniedziałku do piątku
 • Gmina Aleksandrów Kujawski – Wołuszewo 30, Świetlica Wiejska – punkt czynny w każdy wtorek
 • Miasto Ciechocinek – Urząd Miejski, ul. Kopernika 19 – punkt czynny w każdy piątek
 • Miasto Nieszawa – Urząd Miasta, u. 3 Maja 2 – punkt czynny w co drugi czwartek
 • Gmina Bądkowo – Urząd Gminy, ul. Włocławska 82 – punkt czynny w co druga środę
 • Gmina Koneck – Urząd Gminy, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11 – punkt czynny w co drugi czwartek
 • Gmina Zakrzewo – Gminny Dom Kultury, ul. Dworcowa 1 – punkt czynny w co drugą środę

Punkty pracują zgodnie harmonogramem ustalanym na dany miesiąc.

Przed zgłoszeniem na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. – 502 546 048, 54 282 79 00 lub 54 282 79 24 albo  elektroniczną: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/aleksandrowski

 

 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim z możliwością realizacji mediacji dyżury odbywają się w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspiańskiego 4:

 

 1. poniedziałek w godz.12.00 – 16.00
 2. wtorek w godz. 15:00 – 19:00,
 3. środa w godz. 12:00 – 16:00,
 4. czwartek w godz. 8:00 – 12:00,
 5. piątek w godz. 15:00 – 19:00.

Pomoc nieodpłatnej pomocy prawnej świadczona jest przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach, więcej informacji na stronie Punkt Pomocy Powiat Aleksandrowski

—————————————————————–

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie wizyty

Informujemy, że na wizyty dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w lokalach na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 502 546 048; 54 282 79 24 lub 54 282 79 00.

Zapisów można dokona również drogą elektroniczną na stronie: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/aleksandrowski

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem edukacyjno-promocyjnym   https://drive.google.com/file/d/1GtdGOR6OxHVIjt67o59AQ2CZTHVecx7F/view?usp=share_link

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT ALEKSANDROWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

 1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych,
 2. EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI (w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Agnieszka Sobiecka-Podlewska
sekretariat@aleksandrow.pl

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (doc)

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (PDF)

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa