Rada Powiatu

Home / Rada Powiatu

 

Ewelina Lewandowska

Ewelina Lewandowska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Członek Komisji Finansowo - Budżetowej, Członek Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej
Sławomir Michalak

Sławomir Michalak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Lotfi Mansour

Lotfi Mansour

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Aleksanrowskiego, Członek Komisji Polityki Społecznej
Jerzy Draheim

Jerzy Draheim

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Golec

Renata Golec

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Finansowo-Budżetowej, Członek Komisji Polityki Społecznej
Adam Potaczek

Adam Potaczek

Członek Komisji Finansowo - Budżetowej, Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Mariola Banaszkiewicz

Mariola Banaszkiewicz

Wiceprzewodnicząca Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Agata Ceglewska

Agata Ceglewska

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Członek Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Joanna Moneta

Członek Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej
Konstanty Grzegórski

Konstanty Grzegórski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Polityki Społecznej, Członek Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Rewizyjnej
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa