Raport z budowy – ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. “Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”.

Zadanie obejmuje:
odcinkowy remont nawierzchni jezdni
– remont nawierzchni chodników
odnowienie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Planowana całkowita wartość zadania: 1 420 941,30 zł
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 710 470,00 zł

Wykonawca robót: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Jana Pawła II Nr 7, Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn

info: ZDP w Aleksandrowie Kujawskim

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa