Zasady i procedury pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w okresie stanu epidemii

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 4 maja br. przywrócono możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej.

Daje to zwiększone możliwości realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. Przy organizacji pracy poradni obowiązują jednak przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przedstawiamy Państwu poniżej ( w załączniku) procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Prosimy o ich przestrzeganie.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa